Mokslinė veikla

Mokslinė veikla bei publikacijos

Publikacijų sąrašas (2015.11.01):

 

  1. Girdenis, Tomas. Didelės žalos darymas valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam arba fiziniam asmeniui kaip piktnaudžiavimo sudėties požymis = Major harm to the state, international public organization, natural or legal person as an attribute of abuse of office // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN: 1392-6195. 2006, Nr. 7(85), p. 102-108. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=268130>.

 

  1. Girdenis, Tomas. Tęstinės nusikalstamos veikos samprata ir požymiai = Notion of continuous criminal conduct and its elements // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN: 1392-6195. 2007, Nr. 8(98), p. 29-34. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=267310>.

 

  1. Girdenis, Tomas. Bausmių skyrimas padarius kelias nusikalstamas veikas JAV teisėje = Multi-count convictions under USA law // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN: 1392-6195. 2008, Nr. 11(113), p. 50-56. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=266120>.4.

 

  1. Girdenis, Tomas. Nusikalstamų veikų daugeto samprata: teorinės ir praktinės problemos = The Concept of Multiple Offenses : Theoretical and Practical Problems // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN: 2029-2236. 2009, Nr. 4(4), p. 141-157. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=227245>.

 

  1. Girdenis, Tomas. Bausmių bendrinimas su ankstesniu nuosprendžiu paskirtomis ir subendrintomis bausmėmis pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalį = Combining sentences with sentences combined by an earlier judgment according to article 63(9) of the Criminal Code // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN: 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 299-308.

 

  1. Žalnieriūnas, Linas; Girdenis, Tomas. Vengimo išlaikyti vaiką probleminiai kvalifikavimo aspektai ir alternatyvūs normai instrumentai // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN: 1392-6195. 2013, Nr. 20(2), p. 703-719. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/978/934>.

 

  1. Girdenis, Tomas. Nužudymo vienu ar keliais smūgiais kvalifikavimo problemos Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje // Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai : recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vilnius: Registrų centras, 2014. ISBN: 9789955301318. P. 187-202.

 

  1. Rotomskis, Irmantas; Girdenis, Tomas. Internet service provider and the dependent agent // KSI transactions on knowledge society. Sofia: Knowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. 2014, No. 4, p. 57-61. Prieiga per internetą: <http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2014/2014-4-09.pdf>.

 

  1. Girdenis, Tomas. Новое понимание идеальной совокупности преступлений в Литовском уголовном праве // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. Riga: Baltijas Starptautiskā Akadēmija. ISSN: 1407-2971. 2014, Nr. 4 (69), p. 30-36.

 

  1. Girdenis, Tomas; Gutauskas, Aurelijus; Kujalis, Pavelas. Baudžiamoji teisė : metodinė priemonė / Mykolo Romerio universitetas.. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 296 p.. ISBN: 9789955196228.