CV

 ASMENINĖ INFORMACIJA

Tomas Girdenis

Vilnius (Lietuva)

tomasgirdenis@gmail.com

girdenis.home.mruni.eu

Lytis- Vyras | Gimimo data 1981-08-05 | Pilietybė- lietuvis

DARBO PATIRTIS

2005-–2015- Lektorius
Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas, Vilnius (Lietuva)

2015-–Šiuo metu Docentas
Mykolo Romerio universitetas, teisės fakultetas, baudžiamosios teisės ir proceso institutas, Vilnius (Lietuva)

Dėstomi (dėstyti) dalykai:
1) Baudžiamoji teisė (bendroji dalis);
2) Baudžiamoji teisė (specialioji dalis);
3) Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

2006–2011-01-21 Socialinių mokslų (Teisė 01S) daktaro laipsnis Mykolo Romerio universitetas, Vilnius (Lietuva)

2003–2005- Socialinių mokslų (Teisė 01S) magistro laipsnis (baudžiamosios teisės ir kriminologijos kryptis) Mykolo Romerio universitetas, Vilnius (Lietuva)

1999–2003- Socialinių mokslų (Teisė 01S) bakalauro laipsnis Lietuvos teisės universitetas, Vilnius (Lietuva)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba – lietuvių

Kitos kalbos: rusų C1; anglų B1

Bendravimo gebėjimai

Komunikabilus (puikiai jaučiuosi komandoje), darbštus, atsakingas, kūrybingas

PAPILDOMA INFORMACIJA

Konferencijos

1. 2007.05.09 nacionalinė mokslinė konferencija “Aktualios baudžiamojo kodekso taikymo problemos” (Vilnius, Lietuva). Pranešimo pavadinimas: „Tęstinės nusikalstamos veikos samprata ir požymiai“.
2. 2009.05.13 tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinės teisės teorinės ir praktinės problemos“ (Vilnius, Lietuva). Pranešimo pavadinimas: „Nusikalstamų veikų daugeto samprata: teorinės ir praktinės problemos“.
3. 2012.12.19 apskritojo stalo diskusija „Baudžiamoji politika 2012: baltųjų apykaklių nusikaltimai ir jų baudžiamumas Lietuvoje“ (Vilnius, Lietuva). Pranešimo pavadinimas: „Bausmių skyrimo ypatumai baltųjų apykaklių nusikaltimuose Lietuvos teismų praktikoje“.
4. 2014.02.19 teisėjų padėjėjų mokymai „Baudžiamasis procesas. Baudžiamoji teisė“ (Vilnius, Lietuva). Pranešimo pavadinimas: „Nužudymo vienu ar keliais smūgiais kvalifikavimo problemos Lietuvos teismų praktikoje“
5. 2014.05.30 nacionalinė mokslinė konferencija „Įžvalgos baudžiamojo įstatymo aiškinimo ir taikymo klausimais“ (Vilnius, Lietuva). Pranešimo pavadinimas: „Teismų laisvė prieš įstatymą: kas svarbiau?“.

Seminarai

1) Dalyvavimas mokymuose 2008 m. “Mokslinių tyrimų kiekybiniai ir kokybiniai metodai” (8 akademinės valandos), Vilnius;
2) Dalyvavimas MRU organizuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose 2010-2011 m., Vilnius;
3) Dalyvavimas MRU organizuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose 2012-2013 “Inovatyvus dėstymas” (25 akademinės valandos), Vilnius;
4) Dalyvavimas MRU organizuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose 2014-2015 “Akademinis meistriškumas”, Vilnius
5) Dalyvavimas mokymuose 2014.01.22 – 2014.01.23 “Oratorystės gebėjimų stiprinimas” (16 akademinių valandų), Vilnius;
6) Dalyvavimas mokymuose 2014.02.03 – 2014.02.04 “Kaip sudaryti ir vesti aktyvaus mokymo programą” (16 akademinių valandų), Vilnius.

Projektai

Dalyvavimas projekte VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-015 „Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių policijos įstaigų tyrėjų perkvalifikavimo modulių rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas“, projektas pradėtas 2013-01-14, baigtas 2015-01-14, finansuojamas iš ES lėšų (vertė 1 000 000 Lt). Darbo pobūdis: metodinės priemonės parengimas („Baudžiamoji teisė: metodinė priemonė/Tomas Girdenis, Aurelijus Gutauskas, Pavelas Kujalis; Mykolo Romerio universitetas”), mokymų tyrėjams vedimas – 20 kartų po 8 ak. val.
Apdovanojimai

2010 metais Lietuvos studentų atstovybių sąjungos surengtoje studentų apklausoje išrinktas kaip vienas iš geriausių-sąžiningiausių Lietuvos dėstytojų

Ekspertinė veikla

1. Ekspertinių išvadų teikimas rengiant teisės aktų projektus
2. Dalyvavimas kaip eksperto 2010 m. Studijų kokybės vertinimo centro organizuotoje Utenos ir Kauno kolegijų teisės programų akreditacijoje